Hotline: 091.919.6168

loc nuoc ro gia dinh

Hiện môi trường nước ở nhiều khu đô thị, thành phố lớn đang ở mức ô nhiễm đáng báo động.