Hotline: 091.919.6168

camille

Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức.

Game

 

- Huỳnh Thắng -

 

17:08

07/04/2017

Bản patch mới nhất của Liên Minh Huyền Thoại đã đến Việt Nam, và bạn cần biết những điều sau để lên hạng.

Game

 

- Huỳnh Thắng -

 

10:00

23/03/2017

Là một trong những trang phục "cao sang" nhất của LMHT, Darius Hiểm Họa Không Gian hấp dẫn một cách bất...